Poniżej zestaw dokumentów dotyczących metodyki piłki ręcznej

obrazek 1

"Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli – trenerów Kraków – Libusza"
Konspekt zajeć szkoleniowych – praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław Majorek
obrazek 1
"Humanistyczne aspekty gier sportowych (piłka ręczna)"
Monografia pod redakcją Haliny Zdebskiej i Stanisława Żaka
obrazek 1
"Analiza procesu treningowego i walki sportowej w grach zespołowych (piłka ręczna)"
Monografia pod redakcją Stanisława Żaka i Michała Spiesznego
obrazek 1 "Sport Games in the Light of Empirical Research"
Monografia pod redakcją Haliny Zdebskiej i Michała Spiesznego
obrazek 1
Materiały Pokonferencyjne
IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„NAUKOWE ASPEKTY TEORII I PRAKTYKI PIŁKI RECZNEJ”
obrazek 1
"Stymulowanie rozwoju koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży przy zastosowaniu ćwiczeń z zakresu piłki recznej"
Michał Spieszny
obrazek 1
"Kształtowanie zdolności siłowych na lekcji wychowania fizycznego - propozycje ćwiczen z użyciem piłek lekarskich"
Ryszard Tabor, Michał Spieszny
obrazek 1
"Obrona w piłce recznej - znaczenie, nauczanie, zasób ćwiczen"
Ryszard Tabor, Michał Spieszny
@copyrights gutosia & jagm